Menu 0314369269 Route

ISO 26000

Printing Partners en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Begin 2012 is Printing Partners onder begeleiding van mvopunt van start gegaan met een MVO-traject met als einddoel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) meer concreet vorm te geven in de organisatie en de mogelijkheden van CO2 neutraliteit aan te geven. Het MVO-traject dat Printing Partners momenteel volgt bestaat uit twee bijeenkomsten, een enquête en een vragenlijst. Het eindresultaat is naast het bieden van structuur en kennisoverdracht, een rapportage, de MVO-Spiegel genoemd. De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennisoverdracht. Tijdens deze bijeenkomst is samen met het interne Greenteam besproken wat MVO inhoudt en wat MVO concreet betekent voor Printing Partners. Naast kennisoverdracht over MVO en de bijbehorende ISO 26000 bleek ook uit deze eerste bijeenkomst dat CO2 neutraliteit een belangrijk MVOpunt is voor Printing Partners. Daarnaast blijkt dat al veel wordt ondernomen op sociaal vlak, zoals de vrijwilligersdagen in samenwerking met Stichting Present en een speciale kerstkaartenactie. Tijdens de twee bijeenkomst vindt een uitgebreide brainstormsessie plaats waar samen met het Greenteam wordt gezocht naar praktische maatregelen in het kader van MVO die werkbaar zijn en draagvlak hebben binnen de organisatie. Dit samenwerkingstraject zal uitmonden tot een rapportage: de MVO-Spiegel waarin concreet wordt aangegeven wat Printing Partners reeds doet op het gebied van MVO en welke concrete maatregelen samen met het Greenteam bedacht zijn om MVO op een hoger niveau te brengen. Ook zal Printing Partners aan het einde van het MVO-traject beschikken over een CO2  footprint van haar organisatie, berekend op basis van internationale richtlijnen, waardoor Printing Partners meer inzicht heeft en verantwoording kan afleggen op dit gebied.

Het bovenstaande adviestraject wordt begeleid door mvopunt, onderdeel van Energy Experts International. Energy Experts International heeft jarenlange ervaring met het adviseren over efficiënter energiegebruik en het implementeren van managementsystemen. In de praktijk is gebleken dat organisaties naast advisering op het gebied van energie en milieu ook de behoefte hebben aan het bredere kader dat wordt geboden door maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mvopunt adviseert en begeleidt organisaties in dit traject. Veel organisaties hebben leuke en vaak ook zichtbare maatregelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar deze hebben dit nog niet verankerd in hun beleid en structuur. In het kader van onze advisering kijkt mvopunt eerst naar wat de organisatie doet, waarin zij duurzame maatregelingen kunnen treffen en hoe zij deze maatregelingen kunnen doorvoeren. De paraplu voor deze structuur wordt geboden door mvopunt, maar onder het motto ‘Energie voor nu en later’ is voor Energy Experts International een belangrijke rol weggelegd op het gebied van energie en milieu.

Verdere informatie over MVO bij Printing Partners. Lees meer

Aanvragen proefpakket Fulfilment PartnersAanvragen proefpakket Fulfilment Partners InloggenInloggen Bel mij terugBel mij terug

Vul onderstaand formulier in om een proefpakket aan te vragen.

Contactformulier
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *

Vul hier uw telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Contactformulier
  • *
  • *